Główną zmianą, którą wprowadza projektowana nowelizacja jest zatem postanowienie, że głosowanie w sprawie referendum ogólnokrajowego przeprowadza się w godzinach określonych w Kodeksie wyborczym.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Kolejne zmiany ujednolicające dotyczą wskazania, że:

  1. informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podaje się w terminach określonych w Kodeksie wyborczym; zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego we właściwych wyborach lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego dotyczy również głosowania korespondencyjnego w referendum;
  2. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa we właściwych wyborach lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego dotyczy również referendum, a akt pełnomocnictwa sporządzony w związku ze wskazanymi w nim wyborami lub w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego dotyczy również głosowania w referendum.

Ponadto, w zakresie zmiany art. 26 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym przesądzono, że wyniki głosowania i protokoły głosowania z obwodów utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich są przekazywane komisarzowi wyborczemu właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy.

Zdaniem projektodawców proponowane rozwiązania wpłyną na obniżenie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/