Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne

  • 15172Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla urzędników, geodetów, urbanistów i prawników zajmujących się problematyką gospodarki nieruchomościami, w tym tworzeniem działek gruntu dla przedsięwzięć inwestycyjnych.
  • Poradnik pozwoli lepiej poznać zasady podziałów, scaleń i rozgraniczeń nieruchomości. Ułatwi sporządzanie uchwał o scaleniu i podziale nieruchomości (charakter prawny uchwały o scaleniu i podziale, zakres treści uchwały o scaleniu i podziale, skutki prawne uchwały o scaleniu i podziale, opłata adiacencka).
  • W zakresie ewidencji gruntów i budynków urzędnicy mogą dowiedzieć się więcej o pojęciu granicy nieruchomości i jej rodzajach; przedmiocie, celu i rodzajach rozgraniczenia nieruchomości; wznawianiu, przyjmowaniu i ustaleniach przebiegu granicy, rozgraniczeniu administracyjnym, ugodzie rozgraniczeniowej, rozgraniczeniu sądowym, wznowieniu znaków granicznych.

Fragment tekstu z poradnika:

Uchwała o scaleniu i podziale jest aktem rady gminy, kończącym postępowanie scaleniowo-podziałowe. Stanowi dokumentowy efekt scalenia i podziału. W przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami nie określono jednak statusu prawnego tej uchwały, tak jak dla przykładu w przypadku uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazując w art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że uchwała ta jest aktem prawa miejscowego. Nie budzi jednak wątpliwości fakt, że uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości jest aktem z zakresu administracji publicznej. O takim charakterze nie przesądza oczywiście jej przedmiot – tym bowiem są nieruchomości i ich podział na działki gruntu oraz ukształtowanie ich granic według parametrów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To, że omawiana uchwała jest aktem z zakresu administracji publicznej, wynika natomiast z władczego charakteru zamieszczonych w niej rozstrzygnięć, niemających charakteru cywilnoprawnego, oraz z faktu, że jest ona podejmowana w procedurze prawnie uregulowanej przez organ dysponujący w tym względzie władztwem publicznym, wykonywanym w ramach scalenia i podziału nieruchomości, jako zadania publicznego należącego do właściwości gminy, a nie w ramach uprawnień właścicielskich mających wynikać z woli rady w sferze cywilnoprawnej.

Zobacz także: 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności