Osoby prawne kościoła katolickiego – opodatkowanie podatkiem od nieruchomości

  • Omawia szczegółowo kwestię opodatkowania przedmiotów, w stosunku do których za podatnika uznawane są kościelne osoby prawne. Uwzględnia zmiany w przepisach podatkowych, które obowiązują w tym zakresie od: 1.1.2017 r., 1.3.2017 r., 1.7.2017 r.
  • Zawiera obszerne wyjaśniania zagadnień podatkowych związanych z osobami prawnymi kościoła katolickiego, wzbogacone o orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.
  • Praktycy zajmujący się zawodowo podatkami znajdą w poradniku szereg odpowiedzi na trudne pytania dotyczące, m.in.: odrębnego zwolnienia z podatku od nieruchomości osób prawnych kościoła katolickiego, opodatkowania gruntów pod plebanię i cmentarze.

Fragment tekstu z poradnika:

4. Kościelne osoby prawne – odrębne zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zagadnienie opodatkowania podatkiem od nieruchomości tych przedmiotów, w zakresie których za podatnika uznawana jest kościelna osoba prawna wymaga wskazania na art. 1b ust. 1 PodLokU. Z normy tej wynika szczególne rozwiązanie, w świetle którego ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków oraz opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy.

Podstawa prawna ulg i zwolnień

W pierwszej kolejności przywołać należy art. 13 ust. 1 ustawy z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1153), zgodnie z którym majątek oraz przychody kościołów i innych związków wyznaniowych podlegają ogólnie obowiązującym przepisom podatkowym, z wyjątkami określonymi w odrębnych ustawach.Rozwiązanie tożsame prezentuje art. 55 ust. 1 KościółKatU, w świetle którego majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym, z wyjątkami określonymi w art. 55 ust. 2–6 KościółKatU.

Kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania, od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski, od opodatkowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej (art. 55 ust. 4 KościółKatU).
Zobacz także:

Więcej o opodatkowaniu osób prawnych znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności