Ordynacja podatkowa 2019. Poradnik dla praktyków

  • Od 1.1.2019 r. obowiązują ważne zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące m.in.: zmian w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, możliwości odmowy wydania interpretacji indywidualnych w sprawach, w których jest podejrzenie optymalizacji podatkowej (w tym w połączonych stanach faktycznych) oraz doprecyzowania zasad prowadzenia postępowania podatkowego przez Szefa KAS w przypadku unikania opodatkowania.
  • Poradnik odpowiada na pytania odnoszące się do m.in.: różnicy pomiędzy czynnościami sprawdzającymi, kontrolą podatkową a postępowaniem podatkowym, działania Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzania kontroli celno-skarbowej na nowych zasadach oraz uprawnieniach kontrolującego i obowiązkach kontrolowanego.
  • Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się podatkami, a także zainteresowanych bieżącymi zmianami w prawie podatkowym.

Fragment tekstu z poradnika:

Rozdział XIII. Informacje o schematach podatkowych

  1. Wprowadzenie

W dniu 1.1.2019 r. na mocy ZmPDOFizPrOrdPU18 weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące przekazywania informacji o schematach podatkowych. Zostały one zamieszczone w dodanym do OrdPU rozdziale 11a „Informacje o schematach podatkowych”. Celem przepisów jest dostarczenie administracji skarbowej informacji, które będą wykorzystywane przez organy podatkowe do poprawy jakości systemu podatkowego oraz szybszej reakcji w postaci ewentualnych zmian legislacyjnych. Nowe przepisy są nakierowane zwłaszcza na umożliwienie administracji dostępu do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz informacji o promotorach i korzystających ze schematów podatkowych. W ocenie ustawodawcy te przepisy powinny również zniechęcić podatników oraz ich doradców do wdrażania u poart. 86a–86odatników uzgodnień mogących stanowić unikanie opodatkowania.

Ustawa wprowadzająca obowiązek raportowania schematów podatkowych w Polsce wynika z implementacji dyrektywy Rady UE 2018/822 z 25.5.2018 r., która zmieniła wcześniej obowiązującą dyrektywę Nr 2011/16/UE w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (DAC6). Niestety polski ustawodawca zakreślił szerszy zakres raportowania w porównaniu z dyrektywą DAC6. Definicja podlegających zgłaszaniu uzgodnień obejmuje bowiem nie tylko transgraniczne, lecz także inne schematy podatkowe, czyli schematy krajowe.

W dniu 31.1.2019 r. Minister Finansów opublikował „Objaśnienia dotyczące stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do szefa KAS informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR)”. Ich celem jest wyjaśnienie istotnych pojęć dotyczących obowiązku raportowania schematów podatkowych oraz przedstawienie sposobu postępowania związanego z prawidłowym wywiązaniem się z nałożonych obowiązków. W wyjaśnieniach uwzględniono praktyczne zagadnienia, jakie mogą wystąpić na etapie stosowania nowych przepisów dotyczących raportowania schematów.


W celu ustalenia obowiązku raportowania schematu należy stwierdzić wystąpienie kryterium głównej korzyści i ogólnej cechy rozpoznawczej albo cechy szczególnej oraz innej cechy szczególnej – wymienionych enumeratywnie w przepisach OrdPU (art. 86a § 1 OrdPU).


Nowe regulacje budzą wiele kontrowersji i wątpliwości – nie tylko wśród potencjalnie zobowiązanych podmiotów do raportowania, ale i przede wszystkim wśród doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Wprowadzone rozwiązania uznaje się za naruszenie przepisów o zachowaniu tajemnicy zawodowej, a wręcz swego rodzaju donos na podmiot korzystający z uzgodnienia objętego schematem podatkowym. Te przepisy są bardzo kazuistyczne i pozostawiają organom podatkowym pole do ich swobodnej interpretacji. Brakuje też jakiejkolwiek praktyki w tym zakresie, co dodatkowo komplikuje prawidłowe ustalenia przedmiotu przekazywanych informacji oraz podmiotów zobowiązanych.

 

Zobacz także:


Więcej o Ordynacji podatkowej znajdziesz na

w module Finanse publiczne, księgowość i podatki
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności