Ochrona danych osobowych w sektorze publiczny

Treści zawarte w strefie RODO ułatwiają realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw Inspektorzy Ochrony Danych znajdą gotowe rozwiązania.

Poradnia ekspercka
W ramach modułu działa poradnia. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym.

Strefa RODO zawiera następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia
Gotowe odpowiedzi na pytania z ochrony danych osobowych. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną.
Odpowiedzi dotyczą m.in.:

• Reformy przepisów o ochronie danych osobowych
• Przygotowania do nowej funkcji inspektora ochrony danych
• Administracyjnych kar przewidzianych w RODO
• Obowiązku informacyjnego w RODO
• Zabezpieczenia danych osobowych w RODO
• Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO
• Zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych
• Analizy ryzyka

Wzory dokumentów
Baza formularzy, instrukcji, umów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów w jednostce.
Opracowania dotyczą m.in.:

• Klauzul informacyjnych
• Upoważnień do przetwarzania danych osobowych
• Wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
• Rejestrów czynności przetwarzania

W strefie RODO dostępne są także elektroniczne wersje poradników i komentarzy:

Poradniki dla inspektorów ochrony danych Komentarze dla inspektorów ochrony danych
W Poradnikach szczegółowo omówiono zagadnienia z zakresu RODO. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo
i stanowiska urzędowe.
Komentarze do kluczowych ustaw zakresu ochrony danych osobowych, pisane przez prawników zawierają pogłębione analizy
i interpretacje przepisów.

Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań z zakresu ochrony danych osobowych
to np.:

  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Podręczny zbiór przepisów o ochronie danych osobowych, zestawień, schematów oraz wzorów rejestru czynności przetwarzania (G.Sibiga, K. Syska)
  • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia (M. Kawecki, T.Osiej)
  • Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (D. Dörre-Kolasa)
  • Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych (M. Kołodziej)
  • Ochrona danych osobowych medycznych (M. Jagielski, M. Krasińska, P. Litwiński, P. Kawczyński, K. Wojsyk, A. Sieradzka, E. Bielak-Jomaa, K. Andres)
  • Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian (A. Dmochowska, M. Zadrożny)

Komentarze do najważniejszych ustaw wykorzystywanych w pracy inspektorów to np.:

  • Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz (P. Litwiński)
  • Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (M. Krzysztofek)

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności