Nowy wzór dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego – VAT-22

Termin wejścia w życie nowego rozporządzenia (1.6.2019 r.) wiąże się ze zbliżającym upływem czasu na wykonanie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Nowy wzór „Dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego” (VAT-22 wersja 3) jest dostosowany do rozwiązań przewidzianych w dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” przyjętym przez Radę Ministrów 28.6.2018 r. Nie ma obowiązku opatrywania nowego wzoru formularza VAT-22 pieczęcią. Ponadto zniesiono wymóg podawania REGON.

Dodatkowo we wzorze oświadczenie o odpowiedzialności karnej skarbowej zostało zastąpione pouczeniem o odpowiedzialności karnej skarbowej. Podobnie oświadczenie o znajomości przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) w zakresie skutków niewywiązywania się z obowiązku wywozu środka transportu w terminie 14 dni od daty dostawy zostało zastąpione pouczeniem o treści odpowiadającej brzmieniu art. 42 ust. 8 VATU.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 26.6.2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 2012 r. poz. 767). Jednak do 31.12.2019 r. może być stosowany wzór dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego, określony ww. uchylonym rozporządzeniu bez konieczności opatrywania go pieczęcią.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności