Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 1.6.2017 r.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. jest jedną z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji postępowania administracyjnego.

Proponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i przygotowanie do poprawnego stosowania znowelizowanych przepisów po 1.6.2017 r.

Uchwalona 7.4.2017 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 12.5.2017 r., poz. 935, nowelizacja ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) zmierzających do usprawnienia procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych, co ma umożliwić przyspieszenie postępowań administracyjnych i sądowych przed sądami administracyjnymi oraz stworzyć warunki do usprawnienia relacji pomiędzy obywatelami a organami administracji. Zmiany powyższe mają podnieść efektywność działania administracji i sądów administracyjnych oraz ograniczyć uciążliwości administracyjne dla obywateli.


Nowelizacja, oprócz KPA i PrPSA, wprowadza zmiany, także w 12 innych ustawach, w tym m.in.:

  • w ustawie o samorządzie gminnym,
  • w ustawie o samorządzie powiatowym,
  • w ustawie o samorządzie województwa,
  • w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • w ustawie z o samorządowych kolegiach odwoławczych,
  • w ustawie – Ordynacja podatkowa,
  • w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

TERMIN: 6 lutego 2018
MIEJSCE: Golden Floor Tower – Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, Warszawa
PROWADZĄCY: SWSA Tomasz Grossmann

Szczegóły, program i zapisy na stronie szkolenia >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności