Nowe treści w Legalis Administracja – październik 2017

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w październiku 2017 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 8 780 aktów prawnych (w tym: 810 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 6 851 aktów prawa miejscowego) oraz 12 033 orzeczeń (w tym 11 407 orzeczeń sądów).

Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i problemy zgłaszane przez jednostki publiczne – Praktyczne wyjaśnienia) i aktualności – 337 nowych treści.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca Legalis Administracja.

Zwracamy Państwa uwagę także na poszerzoną bazę poradników (dla urzędników, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek) opublikowanych on-line, które są powiązane z systemem aktów prawnych, m.in.:

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – na usługi lub dostawy i roboty budowlane – Andrzela Gawrońska-Baran
  • Wycinka drzew i krzewów. Procedura administracyjna – red.: Jacek Piecha
  • Świadczenia wychowawcze – wyd. 2; Piotr Mrozek, Ewa Pawka-Nowak, Marek Rączka

Polecamy Państwu najnowsze komentarze, m.in.:

  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Agnieszka Jezierska-Markocka, Michał Markocki
  • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Barbara Królak, Marek Rączka
  • Ustawa o lasach – Jerzy Bieluk, Katarzyna Leśkiewicz
  • Prawo zamówień publicznych – wyd. 14; Jerzy Pieróg


Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Legalis Administracja oraz prezentujemy dodane w październiku treści praktyczne, poradniki, komentarze Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Legalis Administracja – październik 2017 >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności