Nowe ramy finansowania sportu i działalności pożytku publicznego przez JST

W dniach 24-25 października 2016 r. odbyła się w Poznaniu Ogólnopolska Konferencja Nowe ramy finansowania sportu
i działalności pożytku publicznego przez JST


Celem Konferencji była popularyzacja wiedzy oraz poprawa efektywności realizacji zadań publicznych w przedmiocie finansowania przez JST zadań realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w sferze sportu oraz działalności pożytku publicznego.

Konferencja adresowana była w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne finansowane ze środków publicznych bądź ubiegających się o realizację takich zadań, jak również wszystkich tych, którzy obszar zawodowej aktywności sytuują w sferze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów powiatów oraz województw, skarbnicy, kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych.

Grono Praktyków i Ekspertów przedstawiło najnowsze zmiany w prawie oraz wyjaśniło najistotniejsze problemy. W ramach IV sesji konferencyjnych przewidziane były wystąpienia przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz pracowników organów kontroli.

Wszelkie informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie internetowej NGO.EGITIM.PL

Konferencja była współorganizowana przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Partnerem zostało Wydawnictwo C.H. Beck. Sekretariat, rejestrację uczestników i obsługę finansowa prowadziło www.egitim.pl

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności