Najważniejsze nowości w systemie Legalis Administracja w lipcu

nowości w LA

1. Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory

Poradnik zawiera ujęcie czasu pracy przez pryzmat dokumentów, które go dotyczą w firmie. Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które wprowadziło zmiany także w sposobie prowadzenia dokumentów z zakresu czasu pracy. Z kolei od 6.6.2018 r. wprowadzono zmiany dotyczące czasu pracy rodziców niepełnosprawnych dzieci. Ponadto od 2015 r. pojawiło się wiele nowych stanowisk MRPIPS dotyczących czasu pracy. Wszystkie te zmiany będą uwzględnione w nowym wydaniu książki.

W książce:

  • wykorzystano dostępne orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska i interpretacje urzędowe dotyczące kwestii, które nie zostały jeszcze wyjaśnione w orzecznictwie a związane są z nowelizacją z zakresu dokumentacji pracowniczej pochodzącej ze stycznia i lutego 2019 r.;
  • zamieszczono dużą liczbę przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy oraz wzory dokumentów, które są do wykorzystania często wprost, a czasem po adaptacji do warunków pracodawcy;
  • zawarto odrębne omówienie dotyczące prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy po zmianach od 1.1.2019 r.
Zapoznaj się z publikacją w systemie Legalis Administracja>>
    

2.
Instrukcje księgowe i podatkowe 2019

Szczegółowy poradnik zawiera omówienie licznych zmian w przepisach z 2018 i 2019 r. w formie instrukcji i procedur oraz 66 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na maj 2019 r. (z uwzględnieniem licznych zmian księgowych i podatkowych z 2018 i 2019 r.). Omówione zostały także nowe zagadnienia księgowe i podatkowe, które wiążą się ze zmianami w przepisach.

W 2019 r. weszło w życie szereg zmian podatkowych i bilansowych, które wprowadzają konieczność dokonania aktualizacji istniejących już instrukcji i procedur oraz wprowadzenia nowych, m.in. w zakresie schematów podatkowych, przesyłania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

Zapoznaj się z publikacją w systemie Legalis Administracja>>


3. Proces inwestycyjno – budowlany dla instalacji OZE

W praktyce proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE wzbudza wiele trudności z uwagi na fakt, że przepisy regulujące powstanie tego typu instalacji są rozrzucone po kilku ustawach. Co więcej, mając na względzie nowość tych instalacji, często zastosowanie przepisów ustaw inwestycyjnych do tego typu instalacji budzi wiele wątpliwości.

Książka powstała z myślą o wsparciu zarówno inwestorów, zainteresowanych wybudowaniem instalacji OZE, jak i urzędnikach, zaangażowanych w wydanie decyzji inwestycyjnych dla tego typu przedsięwzięć. Przeprowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego dla instalacji OZE wymaga od urzędników urzędów gmin i starostw, specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz wsparcia dla przedsiębiorców zainteresowanych taką formą wytwarzania energii.

Poradnik, ma na celu w sposób przejrzysty przeprowadzić Czytelnika po etapach realizacji inwestycji OZE – od etapu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, aż po udział w aukcjach OZE.

W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo:

  • zebrane w jednym miejscu wszelkie informacje o procesie inwestycyjno-budowalnym dla inwestycji OZE, w tym: schematy postępowań, przykłady;
  • praktyczną pomoc dla pracowników wydziałów nieruchomości, ochrony środowiska lub inwestycji jako organów prowadzących postępowania i wydających decyzje administracyjne w tym zakresie;
  • wyjaśnienia dotyczące opodatkowania przez gminy instalacji OZE podatkiem od nieruchomości;
  • wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci najnowszego orzecznictwa.
Zapoznaj się z publikacją w systemie Legalis Administracja>>


4. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W szczególności m.in.: właściwość i skład sądów administracyjnych, strony – ich zdolności sądowej i procesowej, uczestników postępowania i pełnomocników, czy postępowanie przed WSA – pisma, wnioski, skargi, doręczenia, posiedzenie sądowe, jego zawieszenie i podjęcie; orzeczenia sądowe oraz ich prawomocność.

Gwarancją praktycznego charakteru publikacji są Autorzy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości.

Publikacja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla profesjonalistów: adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, lecz może również służyć jako nieoceniona pomoc dla aplikantów czy studentów kierunków prawniczych.

Zapoznaj się z publikacją w systemie Legalis Administracja>>Zachęcamy do zapoznania się z wykazem prezentującym przyrost treści w systemie Legalis Administracja w lipcu. >>

Nowe treści w Legalis Administracja – lipiec 2019

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności