„Patriotyzm jutra” – edycja 2024 – co warto wiedzieć?

Patriotyzm jutra to ogólnopolski program grantowy organizowany przez Muzeum Historii Polski. Projekt ma na celu wspieranie działań służących odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii Polski. W ramach dofinansowania zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o granty na realizację projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Przykładowe działania możliwe do zrealizowania w ramach dofinansowania:

  • działania edukacyjno-animacyjne (m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne),
  • wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne,
  • działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii,
  • projekty popularyzujące wiedzę o historii (m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii),
  • tworzenie stron i portali internetowych promujących historię i popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych.

Budżet

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu w 2024 r. wynosi 3 840 000 zł. Zainteresowani wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 5 tys. zł do 70 tys. zł brutto – w zależności od wysokości wkładu własnego. Dla zadań z wkładem własnym wynoszącym nie mniej niż 10 proc. budżetu przedstawionego we wniosku, maksymalny poziom dofinansowania wynosi 30 tys. zł. Zgodnie z regulaminem programu, przy wkładzie własnym w wysokości od 20 proc. budżetu zadania – maksymalny poziom zaś to 70 tys. zł.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski o dofinasowanie mogą złożyć:

  • samorządowe instytucje kultury: ośrodki kultury, biblioteki, regionalne muzea,
  • fundacje i stowarzyszenia,
  • koła gospodyń wiejskich,
  • spółdzielnie socjalne.
Ważne

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć dwa wnioski w programie, przy czym wnioski nie mogą dotyczyć tego samego zadania.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu Witkac w terminie do 22.2.2024 r.