Nie ma przeciwskazań do tego, aby za zgodą pracownika pracodawca wysyłał na jego prywatny adres mailowy służbowe wiadomości.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Przepisy nie zabraniają pracodawcy przekazywania informacji służbowych na prywatny adres mailowy pracownika, o ile ten wyrazi na to zgodę. Należy przy tym pamiętać, że pracownik musi mieć zapewnioną pełną dobrowolność wyrażenia takiej zgody. Względem takich pracowników, przy pozyskiwaniu ich zgody, pracodawca powinien także spełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1, ze zm.).

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź