Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania


 • Praktyczne omówienie ważnych zmian prawnych, orzeczeń sądów
  i stanowisk organów dotyczących m.in.: ustanowienia od początku 2017 r. nowego mechanizmu ustalania kwoty wolnej od podatku
  i wynikającej z niej kwoty zmniejszającej podatek, zmian
  w ozusowaniu zleceń, nowych wskaźników na 2017 r. (współczynnik ekwiwalentowy, wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2017 r., nowe stawki dodatku za godziny nocne, nowe kwoty wolne od potrąceń, minimalna podstawa zasiłku chorobowego itp.).
 • W poradniku wszystkie zagadnienia wzbogacone są przykładami obliczeń, dzięki czemu bezpiecznie można ustalić potrzebne kwoty. Zamieszczone są gotowe schematy postępowania , co pozwoli na szybsze wykonanie obowiązków zawodowych. Zaprezentowane są  rozwiązania niestandardowych problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu programu płacowego.
  W jednym miejscu są zebrane stanowiska urzędowe organów: MPiPS, PIP dotyczące rachuby płac.
 • Zamieszczone wzory dokumentów płacowych pozwolą na szybkie i poprawne przygotowanie własnej listy płac, pisma, oświadczenia. Zbiór tematycznych  aktów prawnych z ujednoliconymi tekstami ustaw i rozporządzeń na 2017 r. to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.
 • Odpowiedzi na pytania zaczerpnięte z praktyki poparte wskazówkami z interpretacji organów urzędowych i orzecznictwa wskażą właściwy sposób postępowania przy rozwiązywaniu niestandardowych sytuacji i pomogą w sprawnym prowadzeniu rachuby płac.

Fragment tekstu z poradnika:
Wynagrodzenie za czas zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Obowiązujący od 22.2.2016 r. przepis art. 362 KP przewiduje, że w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Z przepisu tego wynika, że:
1)    zwolnienie ze świadczenia jest możliwe tylko w związku z wypowiedzeniem umowy;
2)    możliwość zwolnienia ze świadczenia pracy należy do wyłącznej decyzji pracodawcy;
3)    pracownik zwolniony ze świadczenia pracy nie może powrócić do wykonywania pracy;
4)    za okres zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Umowa musi zostać wypowiedziana

Nie jest istotne, czy umowa została wypowiedziana przez pracownika czy przez pracodawcę –
w każdym przypadku pracodawca może podjąć decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Nie jest to natomiast możliwe, gdy umowa nie została wypowiedziana, ale jest rozwiązywana na inny sposób, np.:
1)    za porozumieniem stron;
2)    bez wypowiedzenia – na podstawie art. 52, 53 albo 55 KP;
3)    z upływem terminu, na który została zawarta (dotyczy to terminowych umów o pracę – zawartych na czas określony albo na okres próbny);
4)    za uprzedzeniem – na podstawie art. 231 § 4 lub 5 albo art. 48 § 2 KP. Nie ma znaczenia rodzaj wypowiedzianej umowy o pracę, ani długość okresu wypowiedzenia. Zwolnienie to można zastosować w każdym przypadku wypowiedzenia umowy – także do pracowników, którzy wypowiedzieli umowę przed 22.2.2016 r., albo którym umowa została wypowiedziana przed tym dniem.

Przykład
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę 19.2.2016 r., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, np. w okresie od 9.5.2016 r. do 31.5.2016 r.

Zobacz także:
Więcej o rozliczaniu wynagrodzeń pracowników znajdziesz w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności