Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania

  • Publikacja stanowi praktyczne narzędzie do zrozumienia i rozwiązania problemów związanych z naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń przysługujących pracownikom. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień kadrowo-płacowych, które mogą sprawiać trudności ze względu na skomplikowane i zmienne przepisy, a których często nie da się rozwiązać za pomocą programów płacowych.
  • Ogromną zaletą książki jest zamieszczenie w niej bogatego orzecznictwa sądowego w zakresie płac, starannie przygotowanych praktycznych przykładów, a także stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy i resortu pracy. Dogłębna wiedza i wieloletnie doświadczenie autorów stanowią gwarancję rozwiązania problemów dotyczących m.in. ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach, rozliczania godzin nadliczbowych, wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu, wypłaty świadczeń chorobowych, dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków.
  • Czytelnicy będą mogli także przygotować się na nadchodzące zmiany. W publikacji komentowane są nowe reguły stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu, planowane zniesienie limitu składek ZUS od 2019 r., nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustanowienie od początku 2018 r. nowej kwoty wolnej od podatku, nowe wskaźniki na 2018 r. oraz wiele innych.

Fragment tekstu z poradnika:

1. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu

Mariusz Pigulski

Od 1.1.2017 r. wprowadzono znaczące modyfikacje w przepisach określających minimalne wynagrodzenie za pracę. Zapisano je w ustawie z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265 ze zm.).

Na podstawie przywołanego aktu prawnego, po 31.12.2016 r. zlikwidowano różnicowanie ustawowego minimum płacowego w zależności od stażu pracy. Oznacza to, że od 2017 r. wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości wynoszącej 100% przewidzianej na dany rok płacy minimalnej. Ponadto od 2017 r. przy kalkulowaniu minimalnej pensji za pracę nie jest uwzględniany dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Wskutek nowych regulacji prawnych, ustanowiona została minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Obejmuje ona osoby fizyczne:

1) wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami albo

2) niewykonujące działalności gospodarczej,

które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami KC stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów SwobDziałGospU albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.


Zobacz także:


Więcej o zagadnieniach kadrowo-płacowych znajdziesz w module Kadry i płace >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności