Instrukcje księgowe i podatkowe 2017

  • Zawiera zaktualizowaną na 1.1.2017 r. politykę rachunkowości, a także uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach dotyczące, m.in.: Jednolitego Pliku Kontrolnego, klasyfikacji środków trwałych oraz stawki minimalnej odliczenia VAT.
  • Poradnik odpowiada na pytania jak przygotować lub zaktualizować politykę rachunkowości, jak powinien wyglądać obieg dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego, a także jakie procedury księgowe powinny obowiązywać w gospodarce kasowej i magazynowej.
  • Publikacja skierowana jest do głównych księgowych, osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w jednostkach samorządu terytorialnego, fundacji i stowarzyszeń. Poradnik zawiera obszerny wzór polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont dla tych jednostek.

Fragment tekstu z poradnika:

Jak obliczyć wartość świadczenia

Jeżeli po stronie pracownika dochodzi do powstania przychodu (zgodnie z zasadami opisanymi wyżej), należy znaleźć sposób, aby wartość tego przychodu obliczyć i włączyć do ogólnej podstawy opodatkowania.

Jeżeli pominąć świadczenia, które dotyczą nieruchomości oraz udostępnienia samochodów na cele prywatne pracowników, zasadniczo istnieją trzy metody obliczania wartości świadczenia (podstawy opodatkowania) wynikające z art. 11 ust. 2a PDOFizU:
1) według cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia;
2) według cen zakupu – jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione;
3) na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy bądź praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia – w pozostałych przypadkach.

W związku z powyższym w przypadku usług telekomunikacyjnych wartość podstawy opodatkowania (cenę zakupu) można ustalić na podstawie faktury otrzymanej od usługodawcy (operatora sieci).

W przypadku, w którym pracodawca świadczyłby usługi telekomunikacyjne (a nie je nabywał), obliczenie podstawy opodatkowania także należałoby oprzeć na wartościach wykazywanych na fakturach, lecz byłyby to faktury VAT wystawiane przez tego pracodawcę („według cen stosowanych wobec innych odbiorców”).

Przykład
Spółka X zapewnia niektórym ze swoich pracowników połączenia telefoniczne (nieodpłatnie). Rozmowy prywatne są na tyle istotną częścią usług, że ich koszt rozliczany jest poza abonamentem. Koszt minuty rozmowy to 1,23 zł brutto (1,00 zł netto).

Podstawa opodatkowania wynosi: 1,23 zł × liczba minut niezwiązanych z rozmowami służbowymi.

W przypadku tzw. częściowo odpłatnych świadczeń powyższe zasady należy zastosować odpowiednio.

Przykład
Spółka X zapewnia niektórym ze swoich pracowników połączenia telefoniczne (częściowo odpłatnie – pracownik zobowiązany jest do zwrotu 1/3 kosztu, jeżeli rozmowa ma charakter prywatny). Rozmowy prywatne są na tyle istotną częścią usług, że ich koszt rozliczany jest poza abonamentem. Koszt minuty rozmowy to 1,23 zł brutto (1,00 zł netto).

Podstawa opodatkowania wynosi: 2/3 × 1,23 zł (tj. 0,82 zł) × liczba minut niezwiązanych z rozmowami służbowymi.
Zobacz także:

Więcej o podatkach znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności