Gospodarka nieruchomościami w gminie. Kluczowe problemy prawne

  • Pozycja zwraca uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprzedaż nieruchomości, a także czynności podejmowane przez JST w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości, które objęte są głównie zakresem znowelizowanej we wrześniu 2017 r. ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).
  • Publikacja odpowiada praktycznie na pytania dotyczące gospodarki nieruchomościami w gminie, m.in.: jak prawidłowo powinny wyglądać uchwały rady gminy dotyczące różnych aspektów zbywania gminnych nieruchomości, oraz jaka jest rola organów gminy w kluczowych postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości.
  • Poradnik wzbogacony został we wzory uchwał wraz z objaśnieniami, które w znacznym stopniu ułatwią pracę osobom odpowiedzialnym w JST za gospodarkę nieruchomościami.

Fragment tekstu z poradnika:

4. Uchwały w sprawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a realizacja celów gospodarki nieruchomościami

Bardzo ważnym, często wręcz kluczowym elementem wywierającym wpływ na gospodarkę nieruchomościami w gminie są gminne akty planowania przestrzennego. To treść wskazanych aktów, zwłaszcza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP dyktują realne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami. Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wielu miejscach do siebie nawiązują. Realne związki między gospodarką nieruchomościami a planowaniem przestrzennym zależą jednak od szczegółowych koncepcji i działań występujących w poszczególnych gminach.

Szczegółowy zakres MPZP został omówiony w osobnej publikacji. W tym miejscu warto jednak wskazać – zwłaszcza z perspektywy gospodarki nieruchomościami – na najczęściej występujące problemy i błędy, które mogą wystąpić w poszczególnych uchwałach.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 PlanZagospU ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zobacz także:

Więcej o zbywaniu nieruchomości przez JST znajdziesz w module Gospodarka nieruchomościami >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności