Fundusz świadczeń socjalnych. Kadry – Podatki – Księgowość

  • Omówienie zmian dotyczących regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad administrowania tego funduszu, które weszły w życie 1.1.2017 r.
  • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z, m.in.: tworzeniem regulaminu ZFŚS, zasadami administrowania, obowiązkami stosowania równych świadczeń dla pracowników i emerytów zakładu, sposobem ustalania kwoty odpisu rocznego i jej wyrównywania na zakończenie roku.
  • Pozycja ułatwi prowadzenie spraw związanych z administrowaniem środkami z funduszu świadczeń socjalnych. W szczególności pomocny będzie podział tematyki na rozdziały dotyczące poszczególnych świadczeń, liczne wzory i rozwiązania praktycznych problemów. Poradnik przeznaczony dla specjalistów zajmuących się funduszami socjalnymi w zakładach oraz księgowych.

Fragment tekstu z poradnika:

Rozdział IV. Ustalenie regulaminu gospodarowania ZFŚS

Podstawę prawną do ustanowienia regulaminu ZFŚS jako wewnątrzzakładowego aktu normatywnego zawiera przepis art. 8 ust. 2 FundŚwSocjU. Oparcie regulaminu na ustawie stanowi o uznaniu go za źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 KP. W regulaminie tym konkretyzowane są zasady gospodarowania środkami funduszu, przeznaczania tych środków na różne rodzaje działalności socjalnej i przyznawania indywidualnych świadczeń socjalnych.

Ważne
Regulamin jest podstawą gospodarowania środkami ZFŚS niezależnie od tego, czy pracodawca tworzy fundusz obowiązkowo (ze względu na zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników lub na podstawie wniosku zakładowej organizacji związkowej), czy też dobrowolnie.

Opracowanie regulaminu poprzedzane jest zwykle rozeznaniem potrzeb socjalnych potencjalnych beneficjentów (np. przy pomocy anonimowej ankiety) oraz oszacowaniem wielkości środków będących w dyspozycji funduszu. Za zgodność treści regulaminu z przepisami prawa odpowiada pracodawca.

Orzecznictwo
Pracodawca, jako podmiot uprawniony do wydania regulaminu i ustalenia jego treści (choć po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielem załogi), jest także z tego tytułu odpowiedzialny za zgodność regulaminu z ustawą (wyrok SN z 20.8.2001 r., I PKN 579/00, OSNAPiUS 2003, Nr 14, poz. 331).

Zobacz także: Więcej o funduszu świadczeń socjalnych znajdziesz w module Kadry i płace >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności