Fundusz sołecki – przepisy prawne i zasady wdrożenia


Książka stanowi kompleksowe opracowanie zawierające w jednym miejscu uwarunkowania prawne powoływania oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych (sołectw) w gminie jak również formy praktycznego zastosowania funduszu sołeckiego jako narzędzia aktywizacji mieszkańców.

Niniejsza publikacja to praktyczny poradnik przedstawiający:
1) sposób powoływania jednostek pomocniczych, ich organizacji i funkcjonowania
2) uwarunkowania prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
3) powoływanie funduszu sołeckiego
4) wysokość funduszu sołeckiego i dofinansowania z budżetu państwa
5) zakres realizowanych projektów
6) wzory dokumentów i sprawozdawczości
7) aktualne orzecznictwo sądowo administracyjne
8) wytyczne RIO w zakresie wykorzystania i zmian w przeznaczeniu funduszu soleckiego.

Publikacja prezentuje opis czynności które musi podjąć administracja lokalna oraz członkowie jednostek pomocniczych w zakresie powołania i funkcjonowania funduszu sołeckiego. Ważnym elementem książki są opisane nieprawidłowości związane z przeznaczeniem środków funduszu np. na sfinansowania remontu i zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej czy wspólnego wykorzystanie środków z funduszu przez kilka sołectw na jedne cel.

Fragment tekstu z poradnika:

1. Tryb wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w gminie

Artykuł 1 FundSołU określa przedmiot tego aktu prawnego jako zasady tworzenia funduszu sołeckiego oraz zasady zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Natomiast art. 2 ust. 1 FundSołU jest kluczowym przepisem dla funkcjonowania instrumentu finansowego, jakim jest fundusz sołecki. Określa on bowiem uprawnienie rady gminy do podjęcia decyzji o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz poprzez podjęcie uchwały, w której rada gminy wyraża zgodę bądź nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Taka konstrukcja przepisu obliguje radę gminy do podjęcia określonego zachowania. To organ uchwałodawczy zatem decyduje o tym, czy w gminie fundusz sołecki będzie funkcjonował, czy też nie, przy czym uchwała ta musi zostać podjęta do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, a przekroczenie terminu wskazanego w FundSołU sankcjonowane jest nieważnością uchwały. Każda przyjęta oraz zmieniona uchwała podjęta po 31 marca będzie uchwałą wadliwą i zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego (por. uchw. RIO w Katowicach z 22.5.2014 r. nr 210/XII/2014, niepubl.).


Zobacz także:


Więcej o funduszu sołeckim znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >>
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności