Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy wskazuje, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. To oznacza, że pracownicy i pracownice będą mieli prawo do dodatkowego dnia wolnego za sobotnie święto 11.11.2023 r.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby 11 listopada wypadał w niedzielę, w takiej sytuacji pracownicy nie mieliby prawa do dodatkowego dnia wolnego od pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć konkretne daty, w którym możliwe będzie odebrania dnia wolnego lub pracownicy mogą sami wybrać dzień, w którym wykorzystają dodatkowy dzień wolny od pracy. Jeżeli u pracodawcy stosowany jest miesięczny okres rozliczeniowy – dodatkowy dzień wolny od pracy powinien zostać wykorzystany w listopadzie 2023 r.

Pracodawca, który nie udzieli w takiej sytuacji pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające 11.11.2023 r. w sobotę, popełnia wykroczenie, naruszając podstawowe prawa pracownicze, co oznacza, że może zostać ukarany karą grzywny. Skutkiem nieodebrania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę przez pracownika jest również przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.