Dyscyplina finansów publicznych w pytaniach i odpowiedziach


  • Jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków, która zawiera ponad 160 wyjaśnień eksperta z zakresu trudnych i kontrowersyjnych przypadków związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
  • Bogata baza najważniejszego i najnowszego orzecznictwa GKO, komisji orzekających w I instancji oraz WSA w Warszawie i NSA.
  • Główna księgowa, skarbnik poznają najczęściej występujące błędy związane z gospodarowaniem środkami publicznymi oraz zasady postępowania w wypadku złamania reguł dysponowania finansami publicznymi, dzięki czemu unikną przykrych konsekwencji związanych z naruszeniem dyscypliny finansów.
  • W niniejszej publikacji znajdują się odpowiedzi na m.in. takie pytania jak: co zrobić, jeżeli w jednostce doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jak skutecznie odwołać się od orzeczenia komisji orzekającej.


Fragment tekstu z poradnika:
Konieczność zgodności wszystkich części sprawozdania budżetowego z ewidencją księgową

Pytanie:  

W sprawozdaniu budżetowym R-30S za 2014 r. doszło do wykazania danych niezgodnych z ewidencją księgową w dwóch pozycjach w dziale C, tj. kod pozycji 010 sprawozdania wykazano kwotę 34 142 zł, zamiast, jak wynikało z ewidencji księgowej, kwoty 134 142 zł, oraz kod pozycji 030 sprawozdania kwotę 16 871 zł, zamiast, jak wynikało z ewidencji księgowej, kwoty 17 143,25 zł. Czy jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, skoro nieprawidłowości dotyczyły tylko jednej pozycji sprawozdania (pozycji C), a kwoty w sprawozdaniu zostały zaniżone względem danych ujętych w ewidencji w wyniku pomyłki?

Odpowiedź:

Wykazanie w sprawozdaniu, w tym sprawozdaniu budżetowym, danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Bez znaczenia dla karalności pozostaje fakt, że do nieprawidłowości doszło tylko w jednej części sprawozdania, a pozostałe sporządzone są poprawnie.

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych powinien sporządzić sprawozdanie rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, a kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przesądza o tym § 9 ust. 1 i 2 SprBudżR. Nieprawidłowości przy sporządzeniu sprawozdania budżetowego podlegają karalności na podstawie art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU.

Dla odpowiedzialności bez znaczenia pozostaje, w której części sprawozdania doszło do nieprawidłowości. Przyjąć należy, że wszystkie części sprawozdania stanowią jego nierozerwalną całość i sprawozdania jako całości, bez odnoszenia do poszczególnych części składowych, dotyczy karalność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (podobnie RKO w Łodzi w orz. z 7.12.2007 r., NDB-5000/Ł/22/07, niepubl.).

Ważne

Nieprawidłowości w części C sprawozdania polegające na nieuprawnionym zaniżeniu wartości środków pieniężnych, nawet jeżeli są wynikiem pomyłki, z punktu widzenia oceny zgodności sprawozdania z urządzeniami księgowymi stanowią jednak naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Sprawozdawczość budżetowa jest ważnym elementem spełnienia zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych, pozwala ocenić realizację wpływów i wydatków budżetowych w ciągu roku budżetowego, jak również po jego zakończeniu. Wszelkie nieprawdziwe dane, niezgodne z prowadzoną ewidencją księgową, wprowadzają w błąd otrzymującego sprawozdanie, a także mogą prowadzić do fałszowania sprawozdawczości zbiorczej, na podstawie której podejmuje się decyzje dotyczące finansów publicznych.

Orzeczenie GKO z 13.1.2003 r. (DF/GKO/Odw.-100/131-132/2002, niepubl.)

Uzasadniając konieczność objęcia odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nieprawidłowości polegających na wykazaniu w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w orzecznictwie sądowym i administracyjnym, akcentuje się, że sprawozdania te dokumentują działalność finansową jednostki oraz są ważnym elementem planowania jej działań w przyszłości. Podobnie stwierdziła GKO w orzeczeniu z 8.1.2001 r. (DF/GKO/Odw.-148/242-243/RN-82-83/2000, niepubl.).

Zobacz także:

 
Więcej o dyscyplinie finansów publicznych znajdziesz w module Finanse publiczne, księgowość i podatki >> 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności