Na stronie PARP opublikowano informacje dotyczące możliwości wnioskowania o dofinansowanie inwestycji we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ. Wnioski można składać od 25 czerwca do 20 sierpnia 2024 r.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Celem dofinansowania jest ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe („Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”). Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transformacja przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów.

Z informacji wynika, że:

  • wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski;
  • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 896.380 zł;
  • maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 4.481.900 zł;
  • maksymalna wartości wsparcia wynosi 3.500.000 zł;
  • dofinansowanie pokryje do 85% wydatków w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • działania inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu zamkniętego;
  • wartości niematerialne i prawne;
  • zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia;
  • usługi zewnętrzne.
System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Zasady składania wniosku i niezbędne dokumenty są dostępne na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-we-wdrazanie-technologii-i-innowacji-srodowiskowych-w-tym-zwiazanych-z-goz