A zatem, aby uzyskać zwrot VAT z tytułu dokonanych w Polsce zakupów towarów wywożonych przez podróżnych z państw trzecich, należy dokonać ich w kwocie nie mniejszej niż 300 zł. Kwotę tę dokumentuję się dokumentem TAX FREE, który wystawia sprzedawca. Dołącza się do niego paragon z kasy rejestrującej.

W odniesieniu do zakupów dokonanych przez podróżnych przed 1.6.2016 r. do zwrotu uprawnia dotychczasowa kwota w wysokości 200 zł.

Nowe przepisy wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 1.4.2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 500).