Dnia 1.9.2021 r. został zaprezentowany raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pt. „Tarcza Antykryzysowa. Koło ratunkowe dla firm”. Wynika z niego, że z rozwiązań dostępnych w ramach wsparcia skorzystało 86 % badanych przedsiębiorców. Firmy oceniły pomoc państwa średnio na 3,5 (w skali 1-5). Najwyżej ocenione przez przedsiębiorców i najczęściej wykorzystywane to: zwolnienia ze składek ZUS (średnia ocena: 3,63; korzystający: 73 %), Tarcza Finansowa (3,59; 65 %), dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne (3,53; 65 %) oraz obniżenie wymiaru czasu pracy.

Liczba płatników składek w ubezpieczeniu społecznym w lipcu 2021 r. wyniosła 2,6 mln, o 66 tys. więcej niż w lipcu 2020 r. Ubezpieczonych było 15,6 mln, czyli o 337 tys. więcej niż rok temu.

W raporcie wskazano, że firmy szeroko czerpały z wachlarza instrumentów pomocowych i wykorzystywały jednocześnie po kilka, komplementarnych wobec siebie, instrumentów.

Według prognoz Komisji Europejskiej z wiosny 2020 r., Polska zajmowała 10. miejsce wśród krajów UE-27 w rankingu ze względu na sytuację gospodarczą, natomiast rzeczywiste odczyty uplasowały Polskę na 7. miejscu.

W publikacji zwrócono uwagę, że Polska wraz z Danią, Finlandią i Włochami to grupa krajów, którą charakteryzuje relatywnie wysoka efektywność zarówno w relacji wydatków pomocowych względem wsparcia pracowników, jak i przedsiębiorstw. Wskaźnik efektywności dla Polski zapewnił jej 6. pozycję w europejskim rankingu efektywności wydatków na utrzymanie miejsc pracy oraz 11. lokatę w rankingu efektywności wsparcia płynności finansowej przedsiębiorstw. 

Bezrobocie wynosiło 3,4 %, czyli o 4,1 pkt. proc. mniej niż prognoza z wiosny 2020 r. Poprawił się też wskaźnik zatrudnienia, który po spadku na wiosnę 2020 r. rósł w kolejnych miesiącach i pod koniec roku przekroczył poziom sprzed pandemii.

Źródło:

zus.pl