Dariusz Gałązka biegły rewident, partner w Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.: Łatwiej byłoby wykazać per saldo brak zobowiązania i brak przychodu, ale przepisy o rachunkowości wymagają, by ujmować zdarzenia gospodarcze takimi, jakie one są.