Zwolnienie z akcyzy poprzez obniżenie kwoty akcyzy od zniszczonego piwa zwróconego po upływie jego terminu przydatności do spożycia

Od 4.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 1.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 985). Na podstawie dodanych przepisów podatnik może dokonać obniżenia kwoty akcyzy do 31 grudnia 2020 r., w przypadku całkowitego zniszczenia do dnia 31 lipca 2020 r. zwróconego piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego dodano rozdział 3a ”Przepis epizodyczny”. Wprowadzone w nim zmiany pozwalają na skorzystanie z ulgi w akcyzie w przypadku zniszczenia piw, które przekroczyły dopuszczalny termin do spożycia – bez względu na to, czy zwrot piwa z rynku dokona się z inicjatywy klienta, czy z inicjatywy producenta.

W przypadku zwrotu piwa z zapłaconą akcyzą, które przekroczyło termin przydatności do spożycia, podatnik może dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego piwa. Podatnik może dokonać obniżenia w przypadku całkowitego zniszczenia piwa w składzie podatkowym albo w miejscu jego produkcji na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym albo za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego - w innym miejscu spełniającym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, w obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności