Świadczenie jest wypłacane jednorazowo. Uprawnione osoby wypełniają wnioski w terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Ministerstwo Energii informuje, że wnioski można składać do 18.11.2017 r.

Wysokość rekompensaty wynosi 10 000 zł i jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Art. 52h ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) zwalnia od podatku dochodowego kwoty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, o którym mowa w ustawie z 12.10.2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Z kwoty rekompensaty nie dokonuje się potrąceń i egzekucji oraz nie stanowi ona podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.