Zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz dla preparatów smarowych, objętych pozycją CN 3403

Nowelizacja ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.; dalej: AkcyzaU) wprowadzona ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2019 r. poz.1520) przewiduje m.in. zmianę opodatkowania akcyzą olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz preparatów smarowych, klasyfikowanych do poz. CN 3403, na podobnych zasadach, na jakich opodatkowane akcyzą są obecnie oleje smarowe klasyfikowane do poz. CN 2710. W związku z powyższym został zmieniony m.in. art. 89 ust.1 pkt 11 AkcyzaU poprzez dodanie w tym przepisie "olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403". Zmiana w art. 89 ust. 1 pkt 11 AkcyzaU polega na wprowadzeniu stawki akcyzy w wysokości 1180,00zł/1000 litrów dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz preparatów smarowych objętych poz. CN 3403, które w obecnym stanie prawnym nie były opodatkowane.

Celem zmiany rozporządzenia jest wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz dla preparatów smarowych, objętych poz. CN 3403, analogicznego jak dla innych olejów smarowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności