Zwolnienia z podatku od nieruchomości, od środków transportowych – nowe rozporządzenie

Rozporządzenie określa warunki udzielania zwolnień z:

  1. podatku od nieruchomości,
  2. podatku od środków transportowych- stanowiących pomoc publiczną, wprowadzanych w drodze uchwał rad gmin.

Pomoc publiczna może być udzielana jako:

  1. regionalna pomoc inwestycyjna,
  2. pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  3. pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
  4. pomoc na infrastrukturę lokalną- do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.6.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 07 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności