Zwolnienia z podatku akcyzowego – nowe rozporządzenie

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 8.2.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 195; dalej: rozporządzenie). Nowe rozporządzenie wprowadza zwolnienie z akcyzy przez zwrot zapłaconej kwoty akcyzy dla Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO - z tytułu nabycia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy (§ 28 ust .1 pkt 3a rozporządzenia) . Wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, jest przekazywany odpowiednio przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy albo Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy (§ 29 ust. 7 rozporządzenia). Wniosek powinien zawierać określenie zapłaconej kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy albo Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oraz osoby upoważnione, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy albo Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz na cele prywatne ich osób upoważnionych. Do wniosku dołącza się wykaz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych: a) nabytych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, z wyszczególnieniem wyrobów przeznaczonych na użytek służbowy oraz na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie albo b) nabytych na użytek służbowy przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO. Zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie, a w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO i osób upoważnionych - Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy. Przepisy § 26 ust. 8-12 stosuje się odpowiednio, z tym że zwrot zapłaconej kwoty akcyzy jest dokonywany w terminie 30 dni (§ 30 rozporządzenia). W przypadku gdy wyrób akcyzowy lub samochód osobowy zostaje zwrócony, a nabywca żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania od nabywcy faktury lub faktury w formie elektronicznej. O dokonanym zwrocie wyrobów przez Kwaterę oraz personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, o dokonanym zaś zwrocie wyrobów przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO i osoby upoważnione - Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy; informując o powyższym, sprzedawca udostępnia jednocześnie otrzymaną od nabywcy fakturę lub fakturę w formie elektronicznej, także przez jej przesłanie (§ 31 rozporządzenia). Zwalnia się od akcyzy:
  • import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na użytek służbowy oraz przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn zlokalizowanych na jego terenie; w przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych ilość zwolnionych od akcyzy wyrobów określa załącznik do rozporządzenia;
  • import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, niezbędnych do jego działalności, przeznaczonych na jego użytek służbowy.
(źródło: Dziennik Ustaw) 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności