Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących

 

W art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust. 17 VATU zawarta jest dla ministra finansów delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie ministra finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519, ze zm.), które przewiduje zwolnienia o charakterze czasowym (tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.). Dlatego konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w tym zakresie.

W nowym rozporządzeniu zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na okres 2 lat (2022-2023) przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wielkości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji).

W zakresie zwolnień przedmiotowych w nowym rozporządzeniu zrezygnowano ze zwolnień wskazanych w poz. 40 załącznika do dotychczasowego rozporządzenia dotyczącego myjni automatycznych. W nowym rozporządzeniu bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania zostały objęte  usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). Likwidacja powyższego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ma nastąpić nastąpiła ze skutkiem od 1 lipca 2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności