Zwolnienia od VAT oraz warunki stosowania od 1.1.2014 r.

Wydanie nowego rozporządzenia było związane przede wszystkim z wejściem w życie ustawy z 7.12.2012 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 35). Z art. 13 tej ustawy wynika, że dotychczas obowiązujące akty wykonawcze wydane na podstawie VATU zachowują moc obowiązującą najdłużej do 31.12.2013 r. Nowe rozporządzenie określa inne niż zawarte w art. 43–81 VATU, zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień. W rozdziale 2 rozporządzenia zamieszczono listę towarów i usług, których dostawa i świadczenie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku. Lista tych zwolnień w przeważającej części jest powtórzeniem zwolnień z § 13 rozporządzenia wykonawczego do VATU z 4.4.2011 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności