Nowelizacja ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) dotycząca zadrzewień to przede wszystkim przekazanie w ręce samorządów kompetencji w zakresie dbania o zieleń na ich terenie. Nie oznacza to jednak, że drzewa przestaną być chronione.

Nowelizacja umożliwia gminom samodzielne i jak najpełniejsze kształtowanie polityki ochrony zadrzewień i zakrzewień na swoim terenie. To do samorządów będzie należała decyzja, czy zliberalizować zasady ochrony zadrzewień, czy wręcz przeciwnie – zaostrzyć je , aby objąć ochroną obiekty cenne przyrodniczo, którą są jej wizytówką.

Główny Konserwator Przyrody , Andrzej Szweda-Lewandowski stwierdził, że dzięki zmianom to gmina będzie decydować o tym, jakie przepisy odnośnie usuwania drzew i krzewów będą obowiązywały na jej terenie. Będzie też ponosić za to odpowiedzialność. Samorządy wiedzą, jakie mają obszary cenne przyrodniczo i będą mogły dostosować przepisy do tych wartości. Będą mogły wymagać nasadzeń zastępczych lub opłat, jeśli uznają to za stosowne .

Ważne
Projekt nowelizacji popiera Związek Gmin Wiejskich RP , który stwierdził, że obowiązujące przepisy są zbyt restrykcyjne, a gminy najlepiej wiedzą, jak dbać o zieleń na swoim obszarze.