Zwiększenie wykazu bibliotek w zakresie narodowego zasobu bibliotecznego