Zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w 2014 r.

Zgodnie z zapisem art. 19 wyżej wymienionej ustawy minister właściwy ds. finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych. Zwiększenia wynagrodzeń dokonuje się przy uwzględnieniu stanu finansów publicznych państwa, a także konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz źródła finansowania zwiększenia wielkości wynagrodzeń.

Rozporządzenie przewiduje zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w części budżetu państwa oraz jednostkach sektora finansów publicznych. Zgoda na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dotyczy następujących części budżetu państwa:
1) 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 775 000 zł;
2) 30 – Oświata i wychowanie – o kwotę 7 358 000 zł;
3) 46 – Zdrowie – o kwotę 3 385 000 zł.
Rozporządzenie przewiduje, że szczegółowy wykaz zwiększenia wielkości wynagrodzeń bezosobowych oraz źródła ich finansowania określa załącznik do rozporządzenia. Ustawodawca wskazał, że źródło finansowania zwiększenia będą stanowiły koszty realizacji zadań przeznaczone na zakup usług obcych pokrywane z dotacji podmiotowej i celowej na wydatki bieżące. Uzasadnieniem do wprowadzonych zmian jest konieczność zapewnienia ciągłości wykonywanych zadań, przez wymieniowe w rozporządzeniu jednostki sektora finansów publicznych
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności