Zwiększenie bezpieczeństwa podatników korzystających z portalu podatkowego

Nowelizacja przepisów wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 14.2.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 244) i obowiązuje od 15.2.2020 r.

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2367) dotyczy § 11a w ust. 1 pkt 1, który otrzymał brzmienie warunkiem korzystania z portalu podatkowego jest uwierzytelnienie przez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym kwoty przychodu, kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty.

Zmiana mam na celu udoskonalenie usługi, charakteryzuje się zwiększonym poziomem bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach. Zwiększenie poziomu zabezpieczeń w mechanizmie autoryzacji w portalu podatkowym dokonano poprzez określenie szerokiego katalogu danych, które mogą służyć uwierzytelnieniu. Dane te będą wykorzystywane w zależności od przypadku, niemniej jak twierdzi ministerstwo, jednak to bezpieczeństwo przetwarzania danych i zapewnienie ochrony tajemnicy skarbowej powinny decydować o ilości danych, które podatnik będzie zobowiązany podać w systemie żeby uzyskać dostęp do ww. usługi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności