Związek metropolitalny w województwie śląskim

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 730 opublikowano ustawę z 9.3.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Wspomniany wyżej związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin województwa śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 000 000 mieszkańców. W skład związku metropolitalnego wchodzi miasto na prawach powiatu Katowice.

Związek, który ma osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej.

O ustroju związku metropolitalnego stanowi jego statut, którego projekt i jego zmian podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Statut związku metropolitalnego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Ustawa reguluje także, w poszczególnych rozdziałach, następujące zagadnienia:

1) tryb tworzenia związku metropolitalnego, ustalania i zmiany jego obszaru i granic;

2) zakres działania związku metropolitalnego i jego zadania;

3) władze związku metropolitalnego;

4) mienie związku metropolitalnego;

5) finanse związku metropolitalnego;

6) dochody związku metropolitalnego.

Warto też dodać, że utraciła moc ustawa z 9.10.2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890 ze zm.)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności