Sprawy międzynarodowe realizowane przez ZUS we współpracy z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub EFTA, będą obsługiwane w drodze komunikacji elektronicznej.

W ramach systemu EESSI wymieniane są informacje i dokumenty niezbędne do załatwienia indywidualnych spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych, np. osób ubiegających się o świadczenia emerytalne lub rentowe, jeśli pracowały również za granicą w państwie Unii Europejskiej lub EFTA. Nie obejmuje on natomiast spraw osób, które całe życie przepracowały i mieszkały w jednym państwie.

Źródło:

zus.pl