Od 1 lutego 2020 r. najmniejsi przedsiębiorcy z przychodami poniżej 120 tys. zł rocznie będą mogli starać się o niższe składki liczone od ich dochodu z 2019 r. Im będzie on mniejszy, tym niższe mogą być należności płacone co miesiąc do ZUS. Przedsiębiorcy muszą jednak uważać na kwoty podawane do rozliczeń. Profesor Gertuda Uścińska, prezes ZUS, zapowiada bowiem, że kontrolerzy szczegółowo sprawdzą, czy podane kwoty odpowiadają rzeczywistości. Zakład współpracuje z Ministerstwem Finansów.

Dochód, czyli co tak naprawdę?

Osoby, które rozliczały się według skali podatkowej albo liniowo (ze stawką 19 proc.), podadzą do tych wyliczeń wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód będzie można obliczyć poprzez pomniejszenie przychodu o koszty jego uzyskania. Bez potrącania strat z poprzednich lat czy ulg.

Wydawałoby się więc, że wystarczy, jeśli przedsiębiorcy przyspieszą swoje rozliczenie podatkowe za 2019 r. i do rozliczeń z ZUS wskażą wynikającą z nich kwotę dochodu.

Szykuje się pułapka. I to dla wielu

Uwaga jednak! W nowych przepisach kryje się potencjalna pułapka, w którą mogą wpaść nieświadomi mikroprzedsiębiorcy.

– Dochód z rozliczenia podatkowego może być mylący dla tych przedsiębiorców. Nowe przepisy wyraźnie mówią bowiem, że prowadzący działalność, który w zeszłym roku wliczył składki na ubezpieczenia w koszty prowadzonej działalności, musi je teraz doliczyć do dochodu – mówi Michał Kowalski, doradca podatkowy z KNDP. – A w ten sposób rozlicza się większość osób prowadzących działalność gospodarczą. Najlepiej więc, gdyby poprosili księgową o pomoc w prawidłowym wyliczeniu dochodu za 2019 r., aby nie musieli później dopłacać składek – dodaje Michał Kowalski.

Ten problem nie dotyczy przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej, ani też osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie potrącają oni z przychodu kosztów prowadzonej działalności.

To już pewne: będą kontrole

W praktyce okazuje się, że większość z 320 tys. przedsiębiorców, którzy skorzystają z nowych ulgowych składek, może mieć problemy z prawidłowym podaniem dochodu za 2019 r. Wszystko przez to, że inna kwota będzie wynikała z ich rozliczenia podatkowego, a inna będzie brana do wyliczenia składek.

To stąd zapewne zacieśnienie współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z administracją skarbową.

– ZUS może mieć spore kłopoty ze skontrolowaniem prawidłowości rozliczeń podatkowych, bo z miesięcznych czy rocznych deklaracji w żaden sposób nie można sprawdzić, czy przedsiębiorca wliczył składki w koszty prowadzonej działalności, czy też na przykład przez miesiąc był chory i nie płacił składek za ten okres. Nie ma obecnie możliwości wyodrębnienia składek z innych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – podkreśla Andrzej Taudul, doradca podatkowy z kancelarii Paczuski Taudul. I dodaje: – W praktyce weryfikacja będzie możliwa więc wyłącznie dzięki szczegółowej kontroli podatkowej. Być może jakimś rozwiązaniem problemu byłaby zmiana przepisów, tak by przedsiębiorcy nie mogli wliczać swoich składek do kosztów uzyskania przychodu, tylko odliczali je od dochodu. Ale to także nie byłoby rozwiązanie do końca satysfakcjonujące dla przedsiębiorców – tłumaczy doradca.

Składki zaliczane do kosztów mogą mieć także wpływ na wysokość straty w danym roku. Gdy wypadną one z kosztów, zmaleją także straty przedsiębiorców.

Przynajmniej na papierze.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nowe przepisy stanowią dla nas z pewnością pewne wyzwanie w kwestii prawidłowego naliczenia niższych składek od dochodu. Przedsiębiorcy mogą przecież rozliczać straty, zmniejszać dochód, odliczając koszty prowadzonej działalności. Współpracujemy w tym zakresie z Ministerstwem Finansów. Oczywiście będziemy weryfikować, czy podane dochody zgadzają się z rzeczywistością. Wykryte nieprawidłowości będziemy traktowali zgodnie z obowiązującym prawem. Niedopłatę trzeba będzie uregulować, nadpłata zostanie zwrócona. Mam nadzieję, że wspólnie z przedsiębiorcami szybko przystosujemy się do nowych przepisów. Dostępny na naszej stronie zus.pl kalkulator do obliczania składek z małej działalności gospodarczej wkrótce będzie pozwalał obliczać składki według dochodu. Trzeba jednak pamiętać, że w lutym opłacamy składki za styczeń, czyli jeszcze według dotychczasowych zasad – od przychodu.