Zryczałtowane koszty udziału w szacowaniu szkód łowieckich

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2000 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.10.2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody.

Zryczałtowane koszty udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody wynoszą 100 zł za udział w oględzinach albo szacowaniu ostatecznym, zakończonych sporządzeniem protokołu, o którym mowa odpowiednio w art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5 ustawy z 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.). Chodzi o protokół oględzin sporządzony przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, albo sporządzony przez te osoby protokół po zakończeniu szacowania ostatecznego.

Jeżeli ten sam przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego tego samego dnia bierze udział w szacowaniu więcej niż jednej szkody łowieckiej na terenie tej samej gminy, zryczałtowane koszty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 25 zł za udział w każdych kolejnych oględzinach albo każdym kolejnym szacowaniu ostatecznym, zakończonych sporządzeniem w tym dniu protokołu, o którym mowa wyżej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności