Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką i zastawem skarbowym będą ulegały przedawnieniu

Projekt ustawy przewiduje, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe zobowiązania podatkowe niezabezpieczone. Celem zmiany jest dostosowanie OrdPU do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.10.2013 r., sygn. SK 40/12, w którym Trybunał orzekł, że sprzeczny z Konstytucją jest art. 70 § 6 OrdPU, w brzmieniu obowiązującym od 1.1.1998 r. do 31.12.2002 r.

Ordynacja podatkowa (art. 70) przewiduje, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, w niektórych przypadkach dopuszcza zawieszenie lub przerwanie biegu terminu.
Zakwestionowany przez Trybunał art. 70 § 6 OrdPU przewidywał, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką, jednak po upływie terminu przedawnienia zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu hipoteki. W związku z nowelizacją art. 70 OrdPU, kwestionowany przez Trybunał § 6 art. 70 OrdPU ma inną treść, natomiast norma w nim wcześniej zawarta została przeniesiona do § 8, który przewiduje obecnie, że nie ulegają także przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone zastawem skarbowym.

Zmiana w OrdPU przewiduje, że zobowiązanie podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. przed 1.1.2015 r.) uległyby przedawnieniu nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od 1.1.2015 r.
Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym powstałe przed 1.1.2015 r. mogłyby być do momentu przedawnienia nadal egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności