Znowelizowane przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 28.7.2016 r.

Odroczone w czasie jest wejście w życie tylko niektórych przepisów, określonych w art. 22 pkt 1-3 ustawy.