Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma prawo wymierzyć sankcję nawet wtedy, gdy stwierdził, że naruszenie było nieznaczne. Tak stwierdził w wyroku Sąd Najwyższy.