Znikają wątpliwości co do prokury łącznej niewłaściwej

Problem prawny powstał po uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14). Sędziowie uznali wówczas, że nie można wpisywać takiej prokury do KRS, bo jest to instytucja nieznana ustawie (początkowo SN aprobował taką instytucję).

Przed wydaniem tej uchwały z takiej instytucji korzystało wielu przedsiębiorców (np. przedsiębiorcy prowadzący przedsiębiorstwa wielozakładowe, albo posiadające oddziały). Teraz zmiany w przepisach mają doprowadzić do ułatwienia obrotu gospodarczego.

Po nowelizacji i dodaniu odpowiednich przepisów do Kodeksu cywilnego prokura może obejmować umocowanie do dokonywania czynności: wyłącznie z członkiem organu zarządzającego albo wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki; albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej" (art. 1094 § 1 Kodeksu cywilnego). W tym drugim przypadku nie potrzeba innego prokurenta.

Proponowane brzmienie dodanego art. 1094 § 11 KC, wraz z dotychczasowym art. 1094 § 1 KC, ma pozwolić na ustanowienie, wedle potrzeb przedsiębiorcy:

1) prokury samoistnej (art. 1094 § 1 KC);

2) prokury łącznej upoważniającej tylko do działania z innym prokurentem (art. 1094 § 1 KC);

3) prokury łącznej, upoważniającej do działania z innym prokurentem, oraz dodatkowo z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 1094 § 1 i § 11 KC);

4) prokury swoiście łącznej, która upoważnia tylko do działania z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 1094 § 11 k.c.).

Dzięki temu, jak są przekonani projektodawcy, będzie można ustanowić nawet kilku prokurentów, z których każdy będzie mógł reprezentować przedsiębiorcę, jedynie współdziałając z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności