Znamy terminy egzaminów na doradcę podatkowego

Poznaliśmy terminy części ustnej we wrześniu i październiku. Zgodnie z Informacją Nr 21/VII/2020 we wrześniu część ustna egzaminu na doradcę podatkowego jest zaplanowana na:

  • 28 września,
  • 29 września,
  • 30 września.

W październiku są wyznaczone dwa terminy:

  • 20 października oraz 
  • 21 października.

Terminy egzaminów są wyznaczane po złożeniu wniosku. Wniosek można złożyć: e-mailem na adres: [email protected], pocztą tradycyjną, faksem: (22) 694 51 95.

Mają do tego prawo kandydaci, którym ustawowy termin upłynął w marcu, ale zgodnie z art. 31l ust. 1 ustawy antycovidowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) mają prawo do przystąpienia do tej części jeden raz - wyznaczenie terminu oznacza, że kandydat to prawo wykorzystał.
Kandydaci, którym od 1.4.2020 r. zawieszono bieg terminu na przystąpienie do egzaminu ustnego - także mogą przystąpić do tej części egzaminu, po złożeniu wniosku do Sekretarza Komisji. Złożenie wnisoku oznacza odwieszenie biegu rocznego terminu, a za datę odwieszenia uznaje się datę wpływu wniosku do Ministerstwa Finansów.

Nie ma jeszcze decyzji o terminie części pisemnej egzaminu. Jak informuje Sekretarz Komisji, zostanie on wyznaczony po ustaleniu wytycznych w sprawie organizacji oraz przeprowadzania tej części egzaminu w obecnej sytuacji oraz reżimie sanitarnym. Sekretarz Komisji prosi "o śledzenie komunikatów dotyczących egzaminów na doradcę podatkowego".

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności