Znamy średnie ceny podatku od kopalin

Zgodnie ze wskaźnikami, ogłoszonymi w Dzienniku Urzędu Ministra Finansów i Rozwoju 7.3.2017 r.:

1) średnia cena tony miedzi wyniosła 24 061 zł,

2) średnia cena kilograma srebra 2.328 zł,

3) średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego za luty 2017 r. wynosi 91 zł,

4) a średnia cena tony ropy naftowej za luty wynosi 1 600 zł.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin został wprowadzony w 2012 r. i początkowo dotyczył tylko miedzi oraz srebra. Ustawą z 25.7.2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1215) od 1.1.2016 r. objęte opodatkowaniem są także wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, ale podatek ten będzie pobierany dopiero od 1.1.2020 r. Na razie podmioty wydobywające te węglowodory mają spełniać określone obowiązki pomiarowe.

Jak oblicza się ceny miedzi, srebra, ropy naftowej i gazu ziemnego, niezbędne dla potrzeb poboru podatku? Stawki podatku są obliczane miesięcznie i bierze się pod uwagę ceny tych kruszców oraz kurs dolara. Cenę miedzi wylicza się na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi na London Metal Exchange (LME), a cenę srebra wylicza się na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań srebra na London Bullion Market Association (LBMA). Dla ustalenia kursu dolara bierze się średnią arytmetyczną średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

Jak się składa deklaracje podatkowe? Podatnik jest obowiązany, bez wezwania, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację podatkową (od 1.1.2016 r. składa się je wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Podatnik sam oblicza oraz wpłaca podatek na rachunek Izby Celnej w Krakowie za miesięczne okresy rozliczeniowe. Wpłaty należy dokonywać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności