Wyjątkowość ekonomii społecznej polega na tym, że w centrum zainteresowania zawsze stawia człowieka. Wzmacnia jego potencjał, odpowiada na jego indywidualne potrzeby. Z powodzeniem wykorzystuje zasoby lokalnych społeczności.

V edycja konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”

10.6.2022 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników V edycji konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”.

Certyfikat znaku jakości powędrował do kolejnych 164 podmiotów. W ramach poprzednich edycji konkursu Znak Jakości wyróżniono już około 370 podmiotów.

Konkurs realizowany jest w 5 kategoriach

I – DEBIUT ROKU

II – NAJLEPSZY PRACODAWCA

III – SUKCES RYNKOWY

IV – POŻYCZKA Z KORZYŚCIĄ SPOŁECZNĄ

V – SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD

Nagrody dla laureatów konkursu

Korzyści z uczestnictwa w konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” są wielorakie. Poza prestiżem wynikającym z możliwości posługiwania się certyfikatem, Laureaci Konkursu – czyli trzy najwyżej sklasyfikowane podmioty w każdej kategorii – otrzymują nagrody w postaci:

  • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
  • zagranicznej wizyty studyjnej lub nagród rzeczowych,
  • produkcji filmów o działalności laureatów,
  • udziału w targach branżowych (dla kategorii I-IV).

Łączna wartość nagrody dla każdego Laureata to ok. 21 tys. zł.

Dodatkowo zwycięzcy w kategorii I-IV otrzymają nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł.

Podmioty Certyfikowane otrzymają nagrody w postaci:

  • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
  • wyposażenia związanego z prowadzoną przez nich działalnością.

Źródło:

gov.pl