Zmniejszono poziom alarmowy dla niektórych substancji w powietrzu

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1931 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24.8.2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031 ze zm.).

Pierwsza zmiana dotyczy załącznika nr 4 do tego rozporządzenia, który określa poziomy alarmowe dla niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów. W poz. 4 tego załącznika zamieszczono pył zawieszony PM10 (Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej), przy okresie uśredniania wyników pomiarów wynoszącym 24 godziny, poziom alarmowy dla niektórych substancji w powietrzu z 300 µg/m3 zmniejszono do 150 µg/m3.

Druga zmiana dotyczy załącznika nr 5 do rozporządzenia określającego poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów. W tym przypadku poziom informowania dla wspomnianego wyżej pyłu zawieszonego PM10 zmniejszono z 200 µg/m3 do 100 µg/m3, przy czym jest to wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności