Według zmienionych zasad nagroda pieniężna może być przyznana za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na igrzyskach: olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych.

Jednak w przypadku:

  • mistrzostw świata,
  • mistrzostw Europy,
  • uniwersjady letniej lub zimowej,
  • akademickich mistrzostw świata

– nagroda taka może być przyznana za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg.

Nagroda ta może być przyznana także, jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji, jeżeli w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 8 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 6 drużyn, osad lub załóg.

Przed zmianą, wspomniane wyżej ograniczenia dotyczące liczby państw, uczestników, drużyn, osad lub załóg dotyczyły wszystkich wymienionych wyżej zawodów sportowych.

Ważne
W przypadku przyznania nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane przed 28.9.2016 r. stosuje się przepisy znowelizowane.