Zmienione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia myśliwych

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 590 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych.

Zmianie uległo, określone w załączniku nr 2 do zmienianego rozporządzenia, zaświadczenie o ukończenia szkolenia przez myśliwych. Przed zmianą zaświadczenie to musiało zawierać: „imię, nazwisko i podpis osoby (pieczęć i podpis osoby upoważnionej prowadzącej szkolenie) do wydania zaświadczenia)”. Natomiast po zmianie trzeba podać:

  • imię, nazwisko i podpis osoby prowadzącej szkolenie;
  • czytelny podpis zawierający imię i nazwisko albo pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności