W rozporządzeniu zostały zmienione wzory dotyczące:
1) wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego,
2) pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego,
3) potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego,
4) zmianę formularzy wniosków rejestracyjnych EORI dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.
Ponadto, rozporządzeniem zostały dodane formularze odnoszące się do:
1) wniosku o uznanie/zmianę miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego,
2) wniosku o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewidziane przepisami prawa celnego.